1-      رعایت شئونات اسلامی برای کلیه ی داوطلبان الزامی است .

2-      رعایت حجاب اسلامی(پوشش با مانتو و مقنعه) برای خواهران الزامی است.

3-      غیبت بیش از چهار جلسه در هر کلاس موجب محروم شدن از امتحان آخر ترم خواهد شد .

4-      در صورت انصراف فراگیر قبل از شروع کلاس به میزان 10% از شهریه کسر          می گردد .

5-      پس از شروع کلاس تحت هیچ شرایطی شهریه مسترد نخواهد شد و در صورت حضور در کلاس رزرو نیز نخواهد شد .

6-      رعایت انضباط و آداب اجتماعی در محیط آموزشگاه الزامیست .

7-      در صورت عدم رعایت هر یک از موارد آئین نامه ، موسسه جهت منع حضور فراگیر در کلاس محق و مختار خواهد بود ، و ثبت نام به منزله آگاهی و پذیرفتن تمامی شرایط و مقررات آموزشگاه می باشد .

8-      پس از ثبت نام تعویض و جابجایی کلاس امکان پذیر نمی باشد .

9-      هرترم16 جلسه و امتحان پایان ترم فقط در آخرین جلسه کلاس برگزار می شود.

10-  لطفا در صورت غیبت در کلاس قبل از شروع کلاس به آموزشگاه اطلاع دهید.

11-  زبان آموزانی که به هر دلیل نتوانند در روز امتحان حاضرشوند Fail و می بایست دوباره در همان ترم ثبت نام کنند.

12-  زبان آموزانی که قصد دارند به هر دلیل زودتر از موعد امتحان دهند،فقط در صورت ارایه دلایل موجه و موافقت آموزشگاه و دریافت فیش به مبلغ 5000 تومان میتوانند زودتر از موعد امتحان دهند.بدیهی است که بعد از پایان ترم به هیچ عنوان امتحان گرفته نخواهد شد.