بسیاری از خانواده ها دغدغه ی این را دارند که مناسب ترین سن شروع زبان خارجی چه سنی است .

در چهار مرحله کلی می توان زبان خارجی را آغاز نمایید :

1. در مقطع پیش از دبستان (از بدو تولد تا 7 سالگی)

2. در مقطع ابتدایی

3. در مقطع دبیرستان دوره اول

4. در مقطع دبیرستان دوره دوم

از این چهار مرحله ما طبق تحقیقات میدانی و تجربی به این نتیجه رسیده ایم که بهترین دوره ها مراحل 1 و 2 میباشند که محاسن و معایب هر مرحله را در ذیل ذکر می نماییم .

دوره اول : ( از بدو تولد تا 7 سالگی)

در این دوره که بهترین زمان شروع یادگیری زبان و زبان خارجی میباشد آموزش باید غیر مستقیم و همراه با بازی و موسیقی همراه باشد.تکرار برای این سن بسیار لذت بخش است. نه تنها برای آنها بلکه برای والدین نیز بسیار هیجان انگیز است که فرزندشان میتواندکلمات و جملات زبان خارجی را ادا کند . روشی که در دنیا مرسوم است نمایش فیلم و موسیقی مناسب برای کودکان است مانند (Baby Einstein یا (Your Baby Can Read که دو فیلم آموزشی بسیار مناسب برای کودکان از بدو تولد تا سه سالگی می باشند.

مادران نیز میتوانند کلمات و جملاتی را که به طور صحیح بلد هستند را به فرزندان خود آ موزش دهند.نکته ای که خیلی حائز اهمیت است این است که اگر مادر تلفظ کلمه ای را اشتباه آ موزش دهد در ذهن فرزندشان حک می شود و پاک شدن آن بسیار سخت است که دانشمندان به این عمل ” فسیل شدن ” اطلاعات اطلاق می کنند بنا براین بهتر است که کار را کسی انجام دهد که کاملا بر تدریس مطالب مسلط باشد .

تصور غلطی که میان مردم رایج است این است که اگر فرزند ما زودتر از زبان مادری زبان دیگری را یاد بگیرد و یا همزمان یاد بگیرد در زبان مادری اختلال ایجاد می شود که تجربه نشان داده که نه تنها اختلال ایجاد نمی شود بلکه کودک زبان مادری خود را بهتر یاد میگیرد . البته در اوایل یادگیری هر چیز ممکن است فراگیر دو موضوع را با هم قاطی کند و این اشتباه گرفتن آغاز یاد گیری است و کاملا امری طبیعی است .برخی از اشکالات یادگیری در این دوره این است که یادگیری بسیار کند به نظر می رسد و حتی گاهی اوقات فکر می کنیم که با این تلاش زیادی می کنیم ولی یادگیری اتفاق نیفتاده و پول و وقت خود را هدر داده ایم. ولی این تصور نیز دقیق نیست زیرا کودکان در این دوره توانایی ومهارت تلفظ کردن و شنیدن بسیار خوبی دارند و قطعا کسانی که در این دوره یادگیری زبان خارجی را آغاز کرده اند لهجه فوق العاده زیبا یی خواهند داشت که در دوره های دیگر این امر به این راحتی امکان پذیر نیست .