عنوان دوره: دوره مکالمه کودکان بین 7 الی 13 سال (CHC: Children Course)

هدف این دوره تقویت هر چهار مهارت اصلی:

مهارت گفتاری Speaking

مهارت شنیداری Listening

مهارت خواندن و درک مطلب Reading and Comprehension

مهارت نوشتاری Writing

و هر سه مهارت غیر اصلی  می باشد:

دایره ی لغات Vocabulary

دستور زبان و گرامر Grammar

تلفظ و لهجه Pronunciation and Accent

این دوره شامل 21 ترم آموزشی می باشد.

منبع اصلی تدریس در این سطوح:

سری کتاب های Big English  یکی از بهترین دوره های آموزش زبان انکلیسی به کودکان و نوجوانان است که از انتشارات Pearson منتشر گردیده است و معمولا برای رده سنی 7 الی 13 سال مورد استفاده می باشد.

اين مجموعه يکي از بهترين و کامل ترين دوره هاي آموزش زبان انگليسي است که تمام مطالب مورد نياز براي تدريس را در اختيار مدرس قرار مي دهد. همچنين دستورالعمل هاي موجود در کتاب، معلم را در سازماندهي محتوايي مطالب کلاس کمک مي کند. ويژگي هاي مهم اين مجموعه: استفاده از ويژگي CLIL (Content and Language Integrated Learning). اين ويژگي به تدريس مطالبي مانند جغرافيا، علوم ، رياضيات، هنر و … از طريق زبان انگليسي مي پردازد. مزيت CLIL افزايش اعتماد به نفس ، اطلاعات عمومي و گسترش ديد زبان آموز و در نتيجه افزايش توانايي وي در صحبت کردن است. افزايش مهارت هاي قرن بيست و يکم زبان آموز است. شروع هر درس با يک آهنگ است که لغات کليدي و مهم همان درس را در بافت به زبان آموز آموزش مي دهد. شروع درس با يک آهنگ باعث افزايش انگيزه و انرژي زبان آموز مي شود.سپس لغات کليدي بصورت تصويري آموزش داده مي شود. ارائه گرامر در بافت. بهترين روش آموزش گرامر تدريس آن بصورت نا خودآگاه است که اين اتفاق به خوبي در اين کتاب افتاده است. ويدئوهاي آموزشي . هر درس شامل دو فايل ويدئويي بر اساس موضوع درس است Active Teach: Assessment Test : مجموعه سوالات براي ارزيابي ميزان پيشرفت زبان آموزان Exam view : به مدرس اين امکان را مي دهد که از بانک سوالات موجود، سوالات پايان ترم مناسب براي کلاس خود طراحي کند. Work Book + CD: کتاب کار اين مجموعه تمام رنگي و همراه با CD براي فايل هاي شنيداري و تمرينات listening  است.

منابع کمک آموزشی در این سطوح
کتاب داستان های جداگانه برای هر ترمStory Books
کتاب مطالب تکمیلی به همراه DVD : این کتاب توسط آموزشگاه گردآوری شده است. این کتاب شامل سوره های قرآن برای هر ترم، سوالات مرتبط به هر ترم و جدول تکالیف برای ارتباط با اولیا می باشد.Sofara Supplementary Book + DVD
فلش کارت های مرتبط به هر ترمFlashcards
جزوه ی کمکی فیلم های مربوطهVideo Guides  
جزوه ی آهنگ های مرتبط به هرترم به همراه DVDSongs + DVD  
DVD مجیک انگلیش 1 و 2 DVD Magic English1&2
فیلم های انیمیشن کمکی مخصوص هر ترمAnimated Films